Hyra av golfbil

För att boka och reservera bil, kontakta receptionen. Körkort för personbil (behörighet B) krävs för att få köra golfbil.

Priser

Golfbilarna får ej köras genom högruff och skall hållas på vägar och fairway i den mån det går. Missbruk beivras! Bilarna skall efter avslutad runda återlämnas på avsedd plats och tömmas på utrustning och skräp.

18 hål 
Gäst 300 kr
Medlem och gäst med läkarintyg 250 kr

9 hål
Gäst 200 kr
Medlem och gäst med läkarintyg 150 kr

Heldag
500 kr

Klippkort golfbil
10 tillfällen Ängsbanan: 2000 kr
20 tillfällen Ängsbanan: 3000 kr
30 tillfällen Ängsbanan: 4000 kr
Obegränsade tillfällen hela säsongen: 4500 kr
(Bokning gäller som vanligt!)