Greenfee Parkbanan - Pay & Play 2017

Priserna avser 9-håls greenfee    
Öppning - 11 juni Senior Junior
Vardag 180 kr 120 kr
Helg 200 kr 120 kr
     
12 juni - 20 augusti    
Alla dagar 200 kr 120 kr
     
21 augusti - stängning    
Vardag 180 kr 120 kr
Helg 200 kr 120 kr
     
Tillägg för ytterligare 9 hål samma dag 100 kr 50 kr
10 greenfeebiljetter (Giltiga 2 år från köptillfället) 1650 kr  
Att tänka på...

Eftersom spelare på Parkbanan har blandad erfarenhet av golf och golfens regler ber vi alla respektera varandra och tänka på följande;

  • Fyra personer är max per parti. Alla ska ha varsin utrustning och detta finns att hyra i shopen.
  • Start sker var 10:e minut och lämpligt säkerhetsavstånd skall hållas till framförvarande grupp liksom bakomvarande.
  • Tid skall alltid vara bokad och gäster skall betala greenfee före spel. I första hand bokas tid genom receptionen. På seneftermiddagar och kvällar bokas tid i shopen. Tidig morgon, eller efter shopens öppettider gäller bollränna.
  • Banpersonal har alltid företräde – kommunicera tydligt!
  • Nio hål bör inte ta mer än 2 timmar att spela.
  • Om bakomvarande parti spelar snabbare och om grupp har svårt att hålla rekommenderat tempo, skall dessa släppas igenom genom att kliva åt sidan och tydligt kommuniceras genom exempelvis ”vinkning”.
  • Vid minsta risk att slå en boll mot någon annan, ropas FORE!
  • Uppslagen torv skall alltid återplaceras och på green ska nedslagsmärken lagas.
  • Kratta alltid igen fotspår och andra ojämnheter i sandbunkern.

Sunt förnuft och ömsesidig respekt gäller för att alla ska ha en trevlig upplevelse hos oss! Missbruk beivras och personal har rätt att avfärda spelare från banan som inte följer ordningsreglerna. 

Mer info finns här.