Allerum Golf på Väla 17-18 mars

En av klubben och bolagets viktigaste återkommande arrangemang för att locka fler medlemmar och gäster är de s k Väladagarna. I likhet med tidigare år kommer Allerum Golf att visa upp sig på Väla. Vi informerar om klubben, medlemsformer och de möjligheter som finns bl.a. för Grönt kort-kurser. Det har visat sig vara det bästa sättet att väcka intresse och rekrytera nya medlemmar.

Evenemanget administreras av Medlemskommittén, men är en angelägenhet för hela Allerum GK eftersom nyrekrytering är en förutsättning för klubbens fortlevnad. Arrangemanget är både viktigt och trevligt och därför ber vi dig som kan avvara några timmar den aktuella helgen att snarast anmäla dig till Janne Johnsson på Janjohnsson71@gmail.com eller 073-8034425