VISIT-golf

Från juni
Parkbanan: 09:05-09:25
Ängbanan: 09:10

Se starttidsbokningen för eventuella ändringar. Röda dagar = Ingen VISIT-golf