Medlemskap

Välkommen som medlem på Allerum Golfklubb! Under den här fliken kan du läsa om vad de olika medlemskapen innehåller. På sidoflikarna finns mer information om årsavgifter, hur man blir medlem och lite annat smått och gott.

Våra medlemskap

Fulltidsmedlem

Som fulltidsmedlem i Allerum Golfklubb har du tillgång till obegränsad mängd spel på anläggningens 27 hål under veckans alla dagar. Medlemsformen kräver att du har en spelrätt i klubben och detta kan du läsa mer om under fliken "Bli medlem". Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och helger och givetvis innebär medlemsformen att du är försäkrad, får ett medlemskort, Golf-ID och tidningen Svensk Golf.

Fulltidsmedlem yngre senior 22-27 år

Nyhet 2016! 
Denna kategori har skapats för våra yngre seniorer mellan 22-27 år och innehåller precis samma som fulltidsmedlemskapet, till ett reducerat pris.

Vardagsmedlem

För vardagsmedlemskap gäller begränsad spelrättighet till endast vardagar på anläggningens 27 hål. Under lördag/söndag och övriga helgdagar betalar vardagsmedlem ordinarie greenfee på Ängsbanan och Parkbanan och vid tävling erlägges tävlingsgreenfee.
Under perioden 1/10 till den 15/3 spelar vardagsmedlemmar fritt alla dagar. 
Medlemsformen finns endast för seniorer och kräver en spelrätt i klubben. Detta kan du läsa mer om under fliken "Bli medlem". Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och precis som de andra medlemsskapsformerna innebär vardagsmedlemskap att du är försäkrad, får ett medlemskort, Golf-ID och tidningen Svensk Golf.

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap finns för dig som är mellan 22-27 år och som kan visa upp giltigt studieintyg. Medlemsformen kräver ingen spelrätt och ger obegränsat tillträde till anläggningens 27 hål alla dagar i veckan. Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och helger och givetvis innebär medlemsformen att du är försäkrad, får ett medlemskort, Golf-ID och tidningen Svensk Golf.

Äldre junior 16-21 år och Yngre junior 13-15 år

Medlemsformen för dig mellan 16-21 år respektive 13-15 år. Obegränsad tillgång till anläggningens 27 hål och övningsområden och ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten. Medlemsformen innebär att du är försäkrad, får ett medlemskort, Golf-ID och tidningen Svensk Golf. Juniorer erbjuds gruppträning för Keith och Johan som bokas och betalas separat under vår och höst.

Knatte 0-12 år

Medlemsformen för våra yngsta medlemmar, 0-12 år som dessutom är gratis. Från 7 år erbjuds gruppträning för pro, se separat information under "Elit & junior". Medlemsformen innebär att knatten är försäkrad, får ett medlemskort och Golf-ID. Tidningen Svensk Golf skickas enbart till knattar som har en eller flera familjemedlemmar i betalande kategori. Övriga får jättegärna låna och läsa tidningen på klubben!

Greenfeemedlem alt 1.

Medlemsformen ger ett aktivt Golf-ID och medlemskort, du är försäkrad och får tidningen Svensk Golf. Du får också möjlighet till greenfeespel på alla Sveriges banor som är anslutna till Svenska Golfförbundet. Starttid bokas enligt regler för greenfeegäster. Inga subventionerade greenfeeavtal gäller. Medlem i denna kategori får ej vara nyttjare av spelrätt, se spelrättsbestämmelserna.

Greenfeemedlem alt 2.

Medlemsformen ger ett aktivt Golf-ID och medlemskort, du är försäkrad och får tidningen Svensk Golf. Du får också möjlighet till greenfeespel på alla Sveriges banor som är anslutna till Svenska Golfförbundet. I årsavgiften ingår 2 greenfee på Ängsbanan eller 4 greenfee på Parkbanan som gäller under medlemskapsåret. Starttid bokas enligt regler för greenfeegäster. Inga subventionerade greenfeeavtal gäller utöver ovan greenfeebiljetter. Medlem i denna kategori får ej vara nyttjare av spelrätt, se spelrättsbestämmelserna.

Greenfeemedlem-Klubb

Till för dig som är ägare och nyttjare av en spelrätt som av någon anledning inte kan spela golf i större utsträckning under en period upp till två år, pga exempelvis skada, väntan på operation, graviditet, eller arbete och studier på avlägsen ort, men ändå vill behålla spelrätten för att åter kunna vara aktiv medlem efter uppehållet. För byte till denna kategori måste först en skriftlig ansökan till kansliet beviljas. Vid spel på hemmabanan betalar du full greenfee och inga subventionerade greenfeeavtal med andra klubbar gäller.

Medlemsformer för nybörjare

För alla som väljer att ta Grönt Kort på Allerum Golfklubb erbjuds flera alternativ för medlemskap. Läs mer på länkarna nedan.

Tidningen Svensk Golf

Medlemmar boendes i utlandet får ej tidningen Svensk Golf skickad till hemadressen. Tidningen finns att låna och läsa på golfklubben.
Även knattar och juniorer under 12 år som ej betalar medlemsavgift erbjuds att läsa tidningen på golfklubben, men får den ej hemskickad.

Avsluta medlemskap

Senast 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att inte vara medlem nästa år. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet.