Årsavgifter 2020

Årsavgifterna för 2020 fastställdes under höstårsmötet den 25 november.

Kategori* 2019 2020 Månadsbetalning.1
Fulltidsmedlem - senior  5.990 kr  6.500 kr 542 kr
Fulltidsmedlem - yngre senior 22-27 år  3.400 kr 4.000 kr  334 kr
Vardagsmedlem - senior  4.995 kr 5.600 kr  467 kr
Studerande**  2.160 kr 3.000 kr  250 kr
Äldre junior 16-21 år 2.160 kr 2.300 kr  192 kr
Yngre junior 13-15 år  1.140 kr  270 kr - -
Knatte 0-12 år 0 kr 0 kr -
Greenfeemedlem alt 1***  1.140 kr  1.300 kr  109 kr
Greenfeemedlem alt 2*** inkl 2 + 2 greenfee  1.650 kr  2.000 kr  167 kr
Greenfeemedlem-klubb***  1.140 kr  1.300 kr  109 kr
       
* Medlemmar 80 + år erbjuds avgifterna för 2019 under 2020      
** = Inget ålderstak. Giltigt studieintyg skall kunna uppvisas.      
*** = Medlemsformen berättigar inte medlem att nyttja klubbens      
greenfeeöverenskommelser avseende Sydpoolen samt övriga klubbar där avtal finns.  
       
1. Vid månadsbetalning kan aviseringsavgift tillkomma.       

I greenfeemedlemskap alt. 2 ingår två greenfeebiljetter på Ängsbanan och två på Parkbanan som kan nyttjas under innevarande år.

Delbetalning
Årsavgiften kan delbetalas via tre olika alterntiv: MoreGolf MasterCard, Resurs Bank och Swedbank Pay. 

Spelrättsbevis
Som fulltids- och vardagsmedlem i Allerum GK måste medlem ha en spelrätt. En spelrätt kan erhållas på olika vis:
• Spelrätt kan köpas av utträdande medlem.
• Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb ur klubbens kvarvarande lager. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kronor.
• Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.
För fullständiga bestämmelser om spelrätt se under "Bli medlem".

Kategoribeskrivning

Avsluta medlemskap
Senast 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att inte vara medlem nästa år.
Vid senare eller inget meddelande debiteras en administrativ avgift på 400 kr. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet.
På förekommen anledning: De som sagt upp sina medlemskap tas bort i systemet inför faktureringen i början på december. Behöver du ha ditt golf-ID aktivt fram till den 31 december trots begärt utträde måste du kontakta kansliet. 

Kommentarer