Bli medlem nu - få resten av året fritt!

Har du tankar på att bli medlem i Årets Golfklubb? Vänta inte! Fyll i medlemsanmälan i dag!

Nu erbjuder vi fritt spel resten av året om anmälan om medlemskap i kategorierna fulltids- eller vardagsmedlemskap 2020 registreras. 
Den nya medlemmen måste skaffa sig ett spelrättsbevis för att kunna nyttja erbjudandet. 

En spelrätt kan erhållas på olika vis: 

  • Spelrätt kan köpas av utträdande medlem. Vanligtvis sker försäljningen via annons på ex. Blocket.se.
  • Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb ur klubbens kvarvarande lager. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kronor.
  • En spelrätt kan också upplåtas/lånas ut. Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.

Kontakta receptionen för mer information!

Avsluta medlemskap
Senast den 30 november skall receptionen meddelas om man har för avsikt att inte vara medlem nästa år alternativt byta kategori. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet.

Kommentarer