Hålpipning av greenerna

Nu startar höstarbetena med banan! Under denna vecka hålpipas greenerna.

Spela ej mot green där arbete utförs!

Arbetet utförs på en green åt gången. Vid spel på hål där arbete utförs gäller inspel mot vintergreen.

Hålpipningen är en del av höstarbetet som görs varje år och en förutsättning för att greenerna ska hålla sig fina! Under måndagen 8 oktober påbörjas arbetet på hål 1 på Ängsbanan och fortlöper sen till hål 2 osv. Alla 27 hålen blir hålpipade under veckan. 
Vänligen respektera våra grenkeepers projekt och kommunicera tydligt med dem när ni passerar arbetet! :)

Kommentarer