Ordförandebrev och senaste info om rådande situation

Ny info från fredag 4 april:

Ordförandebrev

Hej Medlem

Det är bara drygt en månad sedan jag skrev det förra ordförandebrevet till dig. Vem kunde ana då att vi skulle drabbas av en allvarlig pandemi som vänder upp och ned på mycket i vardagen. Med en blick ut i omvärlden kan jag konstatera att vi, än så länge, kommit relativt lindrigt undan i Sverige. Strategin från de svenska myndigheterna och den politiska ledningen har varit framgångsrik med en långsam smittspridning även om många drabbats hårt.

Även vi i den svenska golfvärlden har klarat oss ifrån hårda slag. Vi kan fortfarande spela golf även om det finns vissa små inskränkningar i vad vi är vana vid. Mer om det längre ner.

Jag är i grunden optimist och jag har stort förtroende för de som kontinuerligt övervakar vad som sker i samhället och att de vidtar de mått och steg som krävs för att dämpa smittan. Det ligger också ett mycket stort ansvar på varje samhällsmedborgare. Följer vi de råd och regler som gäller för stunden kan vi se tiden an med tillförsikt.

Golfspel? Jodå

Det är fullt möjligt att spela golf. Fysisk aktivitet och frisk luft är nyttigt även i dessa tider. Innan du åker till golfbanan bör du tänka på följande:
• Ha för vana att regelbundet gå in på www.allerumgk.nu. Informationen om läget uppdateras regelbundet.

• Var noga med att följa de allmänna råden om god handhygien, gå bara ut om du är frisk, undvik folksamlingar, hosta och nys i armvecket osv.

• Undvik besök i receptionen. Boka tider själv på nätet. I klubbhuset kan du checka in själv och skriva ut scorekort via den nya självbetjäningsterminalen.

• När vi spelar håller vi lite avstånd mellan varandra.

• Du kommer upptäcka att det inte finns några krattor i bunkrarna. Sanden får rättas till så gott det går med foten eller klubban. Våra greenkeepers gör extrainsatser för att våra bunkerupplevelser ska vara bra även framöver!

• Flaggorna får inte lyftas upp ur hålen på green. Behöver flaggan justeras ska du ha handske på.

• Shopen och restaurangen är öppna. Maten är som vanligt toppen. Den nya given med take away har blivit mycket uppskattad.

Trots de tuffa omständigheterna ska vi förstås fortsätta med golfspelandet. Man kan ha mycket kul även om vi är minst 2 meter från varandra.

Har du synpunkter på verksamheten och anläggningen är du alltid välkommen att ”haffa” mig när vi ses eller kontakta mig på annat sätt. T.ex. e-post till matz.svensson@telia.com

Matz

Ordf Allerum Golfklubb

Stopp för all tävlingsverksamhet

Under fredagseftermiddagen (3 april) kom Svenska Golfförbundet (SGF) ut med nya riktlinjer och bestämmelser för tävlingsspel i Sverige under rådande COIVD-19 situation.

SGF skriver:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Bakgrund till beslutet

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På sid 4 står bland annat följande råd för idrotten:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper

– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Idrottens ansvar för minskad smittspridning

Riksidrottsförbundet (RF) har utifrån FHM:s allmänna råd kommit med förtydliganden gällande riktlinjer för idrottsverksamhet. Golfen behöver nu, som ett av 72 specialidrottsförbund inom RF, ta ansvar för att följa dessa råd och riktlinjer, och stå enade tillsammans med övriga idrottsrörelsen. – ”Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens tävlingsverksamhet skjuts upp men det är viktigare att minska smittspridningen och rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla”, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

Kommentarer