Senaste ang. COVID19

Tävlingar får starta från 1 juli och Allerums Golfvecka spelas mellan den 5-11 juli.

Läs de kompletterande riktlinjerna för tävling

Detta gäller för tävling från den 1 juli 2020. 

Grundregler:

  • Stanna hemma om du känner av symptom på sjukdom
  • God handhygien, tvätta händerna ofta och noggrant
  • Hälsa på avstånd - det är OK att inte ta i hand och kramas
  • Vid besök i kansli och restaurang - följ anvisningar. Det räcker att en i bollen ankomstanmäler alla spelare och hämtar ut scorekort.
  • Gör gärna din ankomstanmälan via telefonen och kör scorekort digitalt i OnTag eller hämta ut via terminalen.
  • Om det går, betala gärna startavgifter, greenfee etc via mingolf.se  

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. 

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske. Hålen är försedda med en extra "plugg" så att bollen inte faller till botten och därmed lättare kan tas upp. 

Bunkrar
Bunkerkrattorna är borttagna. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Tillfällig lokal regel med anledning av Covid-19

När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad utan plikt genom
att placera en boll inom ett scorekort. (OBS bollen måste placeras i bunkern)

(Ronden är HCP grundande)

Kommentarer