Jan-Erik Friberg lämnar posten som ordförande i Allerum GK

Vid Höstårsmötet den 28 november valdes Jan-Erik Friberg till ny ordförande för Allerum GK. Sedan dess har arbetet pågått med att forma den nya styrelsen. Detta arbete skedde i en mycket positiv anda. Första ordinarie styrelsemötet var planerat till den 18 januari.

Några dagar före det planerade styrelsemötet mottog styrelsens ledamöter beskedet att Jan-Erik Friberg av personliga skäl avsade sig ordförandeskapet med omedelbar verkan. Ett besked som var synnerligen överraskande.

Styrelsen genomförde det inplanerade styrelsemötet den 18 januari och kom till följande slutsatser:

- Jan-Erik Fribergs avgång föranleder inget behov av extra ordinära åtgärder.

- Vice styrelseordförande Alison Dieden tar omedelbart över ordförandeskapet fram t o m Vårårsmötet den 26 mars. Som tillförordnad vice ordförande går Hans Henriksson in.

- Valberedningen påbörjar omedelbart arbetet med att till Vårårsmötet ta fram ett förslag till ny permanent ordförande för Allerum GK. Beslutet om ny ordförande fattas då av närvarande medlemmar på årsmötet.

Den uppkomna situationen innebär inte att styrelsens arbete och klubbens mål förändras. Dock måste ordförandefrågan prioriteras fram till vårårsmötet.

Vi i styrelsen ser fram emot ett bra golfår och räknar med att våra medlemmar precis som tidigare fortsätter att bidra till den fina andan som präglar Allerum GK.

Alison Dieden t f ordförande, Hans Henriksson t f vice ordförande, Pia Möller sekreterare, Göran Nilsson kassör, Martin Bonekamp ledamot, Gunnar Brink ledamot.

Kommentarer

Fler artiklar