Kallelse till höstårsmöte

Kallelse till Allerum Golfklubbs Höstårsmöte måndagen den 25 november i restaurangen på Allerum Golf.

I samband med höstårsmötet bjuder klubben på kaffe/te och kaka från kl 18.30.

Kl 19.00, innan själva förhandlingarna börjar, kommer förra klubbordförande Göran Sandström och vd-n för Allerum Golf AB Per Weimenhög ge en kort presentation av klubbens/anläggningens positiva utveckling under de senaste tio åren.

Jan-Erik Olsson, hedersordförande i klubben, kommer att kort presentera Medlemskommitténs tankar runt framtida medlemsrekrytering, som bygger på ett analysarbete av de senast fyra årens utveckling.

Därefter startar mötesförhandlingarna.

Bifogat hittar Du föredragningslista till Höstårsmötet den 25 november 2019
Årsmöteshandlingar tillsänds medlemmarna senast en vecka före mötet; allt enligt stadgarna.

För att få en uppfattning om hur många som kommer önskar vi att ni fyller i formuläret på hemsidan. Anmälan är inte bindande men hjälper oss planera för kaffe & fika och möblering!

Väl mött den 25 november!

Kommentarer