Kallelse till vårårsmöte 27/3

Vårårsmötet äger rum onsdagen den 27 mars 2019 kl. 19.30 i restaurangen Allerum Golf.

 

Här hittar Du föredragningslista, med kommentarer, till Vårårsmötet den 27 mars 2019.
Årsmöteshandlingar tillsänds medlemmarna senast en vecka före mötet; allt enligt stadgarna.

Efter mötet kommer vår klubbrådgivare Per Lindroth att redovisa förra årets medlemsundersökning samt dela ut diplom till föreningen för Vision 50/50 arbetet.

I samband med mötet bjuds det på kaffe/te och kaka.

Varmt Välkommen!

PS. Vi passar även på att välkomna dig att anmäla dig till information om de nya golfreglerna. Det finns i nuläget sex olika tillfällen att välja mellan: 12/3, 14/3, 17/3, 25/3, 28/3 samt 31/3. På hemsidan finner du information om dessa. Anmälan gör man via Min Golf.

Kommentarer