Anläggningen är kameraövervakad

Då vi dessvärre drabbats vid upprepade tillfällen av inbrott och stölder har vi nu infört kameraövervakning på anläggningen.

För att öka tryggheten för medlemmar, gäster och personal kamerabevakas numera vår anläggning.

Bevakningen har utformats för att känna igen personer vid ingångarna samt observera personer i och kring byggnaderna.

Övervakningen sker framförallt inom anläggningens öppettider, men kommer även att användas för att förebygga och dokumentera eventuella inbrott och händelser under övriga tider.

Bilder lagras för användning i efterhand, vår bedömning är att ca 2 veckors lagring kan behövas för att händelser inom anläggningen skall hinnas med att hanteras. Lagringen sker i ett låst utrymme och tillgång till bildmaterial är skyddat med ett starkt lösenord.

Bildmaterial granskas endast vid anmäld skada, händelse eller brott, och kommer endast att utföras av 1-2 bemyndigade personer inom bolaget, och då endast för att sammanställa material för en eventuell rättslig prövning. Ingen åtgärd för igenkänning av personer sker vid bildernas insamlande utan endast i de fall bildmaterial kan bli föremål för rättslig prövning och då endast i samband med anmäld händelse.

Frågor angående GDPR och kameraövervakningen på anläggningen besvaras på info@allerumgk.nu

Kommentarer

Fler artiklar