Vertikalskärning och lätt dress

Vertikalskärning av greenerna och ett tunt lager med fin sand har dressats ut på greenerna under måndagsmorgonen.

Bättre bollrull

Arbetet görs för att att hålla greenerna jämna och snabba. Efter arbetet har sanden finfördelats med ett nät så att sandkornen kommer ner mellan grässtråna. 
Ängsbanan är redan färdig, och under måndagen fortsätter arbetet på Parkbanan. 

Kommentarer