Nya medlemmar: Reducering av årsavgifterna från 5 augusti

Från den 5 augusti reducerar vi spelavgiften för nya medlemmar med 50 %. Erbjudandet gäller för nya medlemmar och kategorierna fulltidsmedlem, vardagsmedlem och junior och student.

Från den 5 augusti reducerar vi spelavgiften för nya medlemmar med 50 %. Erbjudandet gäller för nya medlemmar och kategorierna fulltidsmedlem, vardagsmedlem och junior och student.
(Spelavgift + medlemsavgift = årsavgift)
Regler för spelrättsbevis gäller som vanligt, fulltids- och vardagsmedlemmar måste nyttja spelrätt! 

Kategori

Årsavgift 2019

Spelavgift

Medlemsavgift

Spelavgift efter 5 augusti

Totalt efter 5 augusti

Fulltidsmedlem - senior

5.990

5 640

350

2 820

3 170

Fulltidsmedlem  - yngre senior 22-27 år

3.400

3 050

350

1 525

1 875

Vardagsmedlem - senior

4.995

4 645

350

2 322,50

2 672,50

Studerande 22-27 år*

2.160

1 890

270

945

1 215

Äldre junior 16-21 år 

2.160

1 890

270

945

1 215

Yngre junior 13-15 år

1.140

870

270

435

705

Knatte 0-12 år

0

0

0

Oförändrat

Oförändrat

Greenfeemedlem alt 1.**

1.140

790

350

Oförändrat

Oförändrat

Greenfeemedlem alt 2.**

1.650

1 300

350

Oförändrat

Oförändrat

Greenfeemedlem-klubb**

1.140

790

350

Oförändrat

Oförändrat


Som fulltids- och vardagsmedlem i Allerum GK måste medlem nyttja en spelrätt. En spelrätt kan köpas på olika vis: 

  • Spelrätt kan köpas av utträdande medlem.
  • Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb ur klubbens kvarvarande lager. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kronor.

För fullständiga bestämmelser om spelrätt se under "Bli medlem".

Avsluta medlemskap

Senast 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att inte vara medlem nästa år. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet.

Kommentarer