Rapport från vårårsmötet

Vårårsmötet 2019 hölls 27 mars i restaurangen med ett 35-tal deltagare. Det lilla antalet kan vi förhoppningsvis tolka som ett tecken på att medlemmarna känner sig nöjda med sin golfklubb - annars hade det kommit många fler för att framföra synpunkter!

Jan-Erik Olsson höll, som många gånger förr, i ordförandeklubban och allt gick smidigt till, utan några oförväntade inslag. Pelle Weimenhög var på plats och gav en lägesrapport om den aktuella statusen för hela anläggningen.

Efter mötets avslut avtackades Pia Gunnarsson efter två år i klubbens styrelse - återigen tack för dina insatser Pia!

Därefter tog vår klubbrådgivare från SGF, Per Lindroth, vid för att visa upp och förklara resultaten från förra årets medlemsundersökning. Klubben hade visat en mycket positiv trend och ligger en bra bit över genomsnittet för Sverige. Vi har all anledning över att vara stolta över att vara medlemmar på Allerum GK och det är alla ni medlemmar som hjälper till att bygga upp klubbens goda rykte. Tack! (Om ni har frågor ang. resultaten av medlemsundersökning kan ni vända er till vice ordföranden i klubbens styrelse, Hans Henriksson, för detaljerad information.)

Sist men långt ifrån minst delade Per ut det fina diplomet klubben har fått efter det inledande arbetet med Vision 50/50. Nu är Allerum GK en diplomerad 50/50 golfklubb men arbetet med att öka jämställdheten inom golf fortsätter med oförminskad kraft!

Tack till Skåneidrotten som bekostade kvällens fika!

/Alison Dieden

Kommentarer