Skåneidrotten uppmärksammade vårt engagemang i 50/50-arbetet

Idrottsrörelsens vision är att 2025 ha en jämställd idrott. Skåneidrotten uppmärksammade golfens Vision 50/50 och kom till Allerum för en pratstund med ordförande Alison Dieden i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars.

Idrottsrörelsens vision är att 2025 ha en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Ett bra exempel på hur man kan/ska jobba är golfens vision 50/50. Allerum GK är en av många golfföreningar som jobbar målmedvetet med att nå en mer jämställd idrott. Lyssna och fundera på vad Alison Dieden från Allerum Golfklubb har att säga.

Vill du läsa mer om hur idrottsrörelsen arbetar för en mer jämställd idrott? Följ länken

Kommentarer