Tillfällig lokal regel: lägesförbättring

Från 1 augusti inför vi lägesförbättring på de ytor på spelfältet som är klippta i fairwayhöjd eller lägre. Lägesförbättringen är frivillig, men nyttjas den måste det göras rätt! Kom ihåg att markera bollens ursprungliga läge och placera den inom en klubblängd, dock ej närmare hål.

Tillfällig lokal regel

Lägesförbättring - en klubblängd

När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre* får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera bollen inom en klubblängd från dess ursprungliga läge. Bollen ska markeras innan den lyfts!

* = Fairway och foregreen

Gäller från den 1 augusti 2019

Kommentarer