Allerum Golfklubb på Väla 17-18 mars

Vi behöver Din hjälp vid vår monter på Väla Centrum den 17 och 18 mars!

 

Väla centrum

Lördag – söndag 17-18 mars

Kl 10.00 – 18.00

 

Viktigast efter omsorg om befintliga medlemmar i golfklubben är rekryteringen av nya medlemmar. Även om medlemsantalet har ökat stadigt under de senast åren finns det alltid ett naturligt bortfall – personer som flyttar till annan ort, slutar p g a ålder, hälsa eller tidsbrist, tröttnar på golf o s v – och detta bortfall måste kompenseras med nya medlemmar.

Ett av de mest effektiva sätten att attrahera nytt folk är genom klubbens årliga exponering på Väla köpcentrum. Där, under en helg i mars, har Allerum Golf chans att visa upp sig och kommunicera klubbens budskap till allmänheten. Det delas ut information om t ex Grönt kort-kurser, Prova-på dagen, medlemskapsformer, friskvårdsbidrag (nytt för i år!), restaurangen m m.

Det är inte möjligt att genomföra denna marknadsföringsaktivitet utan medlemmarnas medverkan! Vi har alla ett gemensamt ansvar att agera som ambassadörer för klubben om vi vill att den ska fortsätta att vara en välmående, levande verksamhet.

Nu har du möjlighet att bidra med din hjälp genom att skänka två timmar av din tid!

Lördagen den 17e och söndagen den 18e mars är Allerum Golf på plats på torget på Väla vid Café Schiller, båda dagar mellan kl 10 och 18. Dagarna kommer att delas upp i två-timmarspass, med ca fyra personer på varje pass.

Vi är mycket tacksamma om du vill hjälpa till!

 

Kontaktperson och samordnare är Jan Johnsson, janjohnsson71@gmail.com, 073-803 44 25

Mejla eller ring till Jan senast den 4e mars och anmäl dig! Uppge gärna när du kan delta – dvs ett (eller fler) 2-timmars pass under lördag fm, lördag em, söndag fm eller söndag em.

 

STORT TACK!

 

Vårhälsningar

Alison Dieden, t f ordförande

 

Kommentarer

Fler artiklar