Vision 50/50

Nästa steg i Vision 50/50

Hittills har en arbetsgrupp drivit arbetet med Vision 50/50 i Allerum Golf. Nu tar vi nästa steg genom att ytterligare ca 15 personer från klubb, bolag, tränare och shop engageras. Dessa 15 + arbetsgruppen samlades måndagen den 17 september för att inleda detta arbete med starten av ett utbildningsprogram som kommer att löpa resten av detta år och in i början av nästa. Till hjälp för introduktionen till utbildningen hade vi hjälp av Claes Björklund från SGF. Nästa träff är om en månad och till dess kommer deltagarna att bekanta sig med det webbaserade utbildningsprogrammet.

Kommentarer