Organisation

Vi vill främst vara en klubb för de som med sitt golfande först och främst vill vara ute på banan och ha en trevlig upplevelse där, oavsett ålder, kön, etnicitet eller handicap. Tillsammans med Allerum Golf AB vill vi göra besöket på Allerum Golf till en trevlig upplevelse med vacker natur, bra golfbanor och ett trevligt bemötande.  I vår organisation arbetar många medlemmar ideellt i verksamheter för såväl juniorer som seniorer. Vi hoppas att du skall känna dig välkommen och trivas hos oss!