Styrelse

Alison Dieden

Ordförande

Pia Möller

Sekreterare

Göran Nilsson

Kassör

Martin Bonekamp

Ledamot

Gunnar Brink

Ledamot

Hans-Åke Henriksson

Ledamot

Pia Gunnarsson

Suppleant

Börje Sjöholm

Suppleant