Styrelse

Vakant

Ordförande

Pia Möller

Sekreterare

Göran Nilsson

Kassör

Martin Bonekamp

Ledamot

Alison Dieden

Vice ordförande

Gunnar Brink

Ledamot

Hans-Åke Henriksson

Ledamot

Pia Gunnarsson

Suppleant

Börje Sjöholm

Suppleant