Möte 12 januari

Torsdagen 12 januari höll styrelsen sitt första möte för året.
Bokslutet för 2016 presenterades och styrelsen fastställde det som ska föreläggas kommande vårårsmöte. Detta bestämdes till onsdagen 21 mars. Kallelse i enlighet med vad stadgarna föreskriver kommer att skickas ut.
Vi diskuterade också kring medlemsutvecklingen där vi ser behov att under 2017 arbeta lika intensivt med att attrahera nya medlemmar som vi gjort 2016. Vi bedömer att vi behöver bli ännu bättre på att behålla medlemmar och Medlemskommittén kommer att intervjua ett antal av de som lämnat klubben under 2016 för att på så sätt få fram vad vi ska göra bättre/annorlunda.
Tävlingskommittén informerade om att den handicaprevision vi är förpliktigade att göra nu var genomförd.
Allerum Golf AB informerade om ekonomiresultat från 2016, som är tillfredsställande dels på grund av fler medlemmar som erlagt spelavgift, dels mer greenfee, och om ombyggnaden av klubbhuset där allt fokus nu är på att få övervåningen, d v s restaurangen, klar till början av säsongen
Nästa möte äger rum den 2 mars.

/Göran Sandström
ordförande

Möte 8 juni

Torsdagen 8 juni höll styrelsen möte.
Vi summerade Golfens Dag och konstaterade att det blev i sort sett som en vanlig lördag. Vi avvaktar om vi ska deltaga nästa år då SGF:s projekt fortsätter.
Vi informerade om att SGF:s pilotprojekt Vision 50/50 avslutas med en workshop i månadsskiftet augusti/september. Vårt arbete med Vision 50/50 kommer naturligtvis att fortsätta. Vi har också inlett kontakter med Bjäre GK för att utbyta erfarenheter både om 50/50 och annat.
Arbetsgruppen för 25-årskalaset 15 juli föredrog sina förslag och upplägget fastställdes och separat inbjudan har gått ut.
Vi kunde glädja oss åt att antalet medlemmar ökat också i maj månad så att vi 31 maj är 1319 medlemmar, en ökning från årsskiftet med 60 st.  Den ekonomiska situationen är bra och under full kontroll.
Vi diskuterade allvarligt om rök- och snusförbud på banorna ska införas. Det upplevs som mycket tråkigt att så mycket fimpar och snuspåsar ligger slängda på banorna. Vi enades om att vi ska på det kraftigaste be om att avstå från rökning och snusning när man spelar golf också eftersom det rimmar mycket illa ihop med idrott och golf är en idrott (ansluten till Riksidrottsförbundet).
Styrelsen beslutade att som tidigare år revidera dokumentet ”Verksamhet – Verksamhetsutveckling  Allerum GK”
Nästa möte äger rum 14 augusti
//Göran Sandström
ordförande