Anläggning

Anläggningskommittén, före detta bankommittén, är sammansatt av representanter för ägarna av anläggningen och golfklubben och blir på så sätt forum för diskussioner och överenskommelser om anläggningens drift och utveckling.