Damernas Vårupptakt 2018

Damernas vårupptakt den 20 mars i Allerum GK:s restaurang

I god tid före kl. 18 samlades 68 golfsugna damer i klubbens restaurang för en trevlig samvaro i golfens tecken. Vid varje kuvert låg en golfhandduk som Hannah från shopen hade lyckats ordna åt oss. Tack!

Ordförande Alison Dieden hälsade alla välkomna, alldeles speciellt nya medlemmar och andra som inte deltagit tidigare. Damkommittén, som för kvällen var något decimerad pga sjukdom och semester, presenterades och Alison framförde önskemål om fler medlemmar i gruppen.

Därefter intogs en härlig och mycket riklig buffé, varpå Peter Nilsson och Bengt Magnusson från banpersonalen informerade om sitt arbete och tankar kring skötseln av banan. Vikten av att vi golfare måste respektera deras arbete betonades. De jobbar ju för att vi ska få en fin bana.

Därefter visade Annelie bilder från sin resa till Sydafrika där hon deltog i Sunshine tourtävlingar. Hon tackades med en bukett blommor liksom Hannah Davies som avtackades för sin tid i Damkommittén.

Därefter följde diverse information:

  • Gertrud Olsson och Krystyna Stazsewska informerade om söndagsgolfen resp. VISIT-golfen och uppmuntrade alla som ännu inte har officiellt handicap att delta.
  • Monica Johansson informerade om tisdagsgolfen enl. utdelat informationsblad. Det betonades att det viktiga inte är tävlingen utan den sociala biten och att man kan delta utan att tävla. Nya betalningsrutiner är under utarbetande. DK vill gärna få lite hjälp med inmatning av resultat på onsdagarna. Anmäl intresse till Monica.                                                   
  • Nyheten för året är Månadsträffarna, då vi spelar en lättsam lagtävling över 9 hål på eftermiddagen. Dessutom kommer priserna för de gångna tre veckorna att delas ut. Vi avslutar med en enkel måltid. Syftet är i första hand att vi ska ha trevligt tillsammans och lära känna varandra.
  • Alison informerade om Seriespelet och uppmanade intresserade att anteckna sig för en kickoff-runda den 21 april.
  • Min Golf kommer i ny version och även en bokningsapp är på gång.
  • Golf klassas numera som friskvård och bidraget för detta kan utnyttjas. Information finns på hemsidan.
  • Önskvärt att matchspelet inte förläggs till lördag och söndag förmiddag.
  • Annelie informerade om den mycket spännande nyheten att Allerum GK blivit utsedd att vara värd för LETAS-tävling i augusti.

Kvällen avslutades sedan med dragning i lotteriet.

Tack till alla som deltog!