Spela och grilla

Den 15 juni och 10 augusti genomför vi de traditionella Spela och Grilla arrangemanget. Reservera tiderna i din kalender. Slutlig inbjudan med alla detaljer skickas ut en månad före respektive speldag.