Vin- och golfresa till Alsace

Inspirerade av det stora intresset för provning av Alsace-viner kom tanken upp att till hösten organisera en vin- och golfresa till Alsace för klubbens medlemmar andra halvan av september under 5-7 dagar. Matz Svensson i Medlemskommittén har ingångar till en hel del vingårdar i området. Ännu ligger planerna bara på ritbordet men vi drar igång arbetet med arrangemanget så snart vi vet att det finns tillräckligt många intresserade. Skicka därför så snart som möjligt din ”intresseanmälan” till matz.svensson@telia.com.

Vi räknar med att fortsätta planeringen så snart vi har 15-20 intresserad. Din ”intresseanmälan” är inte på något sätt bindande utan ger dig bara ”en plats i kön” när vi i mars skickar ut hela prospektet och begär in slutlig anmälan. Välkommen!