Senior

Seniorkommittén har för avsikt att bedriva en aktiv verksamhet med inriktning på social samvaro under lättsamma tävlingsformer med inslag av kunskapshöjande aktiviteter för ett bättre golfspel. * Verka för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs. * Verka för att greener på hålen 1 t.o.m. 6 aldrig har nedslagsmärken och att greenbunkrar vid dessa hål alltid är välkrattade. * Arrangera resultatförda onsdagstävlingar varje vecka, där samma speltid d.v.s. onsdag 08.00 – 09.52 och 16.00 – 17.30 skall behållas. * Anmäla lag till seriespel i klasserna H22, H40, H50, H60 (2 lag) och H70.