Styrelse

Alison Dieden

Ordförande

Hans Henriksson

vice ordförande, ordf. Anläggningskommitté

Pia Möller

Sekreterare

Göran Nilsson

Kassör

Martin Bonekamp

Ledamot och ordf. Juniorkommittén

Gunnar Brink

Ledamot och ordf. Herrkommittén

Bertil Hallgard

Ledamot och ordf. Medlemskommittén

Ellen Olofsson

Ledamot och kontakt med Tävlingskommittén

Monica Johansson

Suppleant och ansv. Damkommittén

Börje Sjöholm

Suppleant