Vision 50/50 på Allerum GK

Allerum GK var pilotklubb inom SGF:s projekt Vision 50/50 under pilotperioden september 2015 till augusti 2017.

’Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf’ och det är just därför vi på Allerum GK ansökte om att bli pilotklubb inom Vision 50/50. Det är ingen lätt utmaning som vi konfronteras med men vi är övertygade om att det finns mycket goda förutsättningar för att lyckas och att kunna utveckla vår klubb i linje med vår vision och vår värdegrund.

Allerums projektgrupp på sex klubbmedlemmar har jobbat hårt med dessa frågor under de två senaste åren. Vårt och de andra sju pilotklubbarnas arbete resulterade till slut i utveckling av en webbutbildning, som sjösattes våren 2017 hos ett fyrtiotal golfklubbar runt om i Sverige. Tanken är att nu inom kort erbjuda denna utbildning till styrelsemedlemmar, kommittémedlemmar, personal och andra intresserade på Allerum GK. Det är en fantastisk möjlighet att inhämta kunskaper om läget i golfsverige – och på Allerum –  och om vikten av inkludering.

Pilotprojektet må vara avslutat men egentligen är det nu att det riktiga arbetet börjar. Det märks på klubben att 50/50-andan har sipprat ut till de olika kommittéerna och att det finns en betydlig större medvetenhet bland medlemmarna. Det finns därför en mycket stabil bas att bygga på.

Läs mer om Vision 50/50 här