Medlemsformer för nybörjare

Nedan erbjudande gäller alla som väljer att gå Grönt Kort-kurs på Allerum Golfklubb.

Allmänt

När man vid kursens början betalar avgiften för Grön Kort-kurs så blir man också medlem i Allerum Golfklubb för 2017 och får då också lämna in sin medlemsanmälan. Efter genomgången kurs får man välja ett av nedanstående alternativ som medlem. (Man kan naturligtvis välja att avsluta sitt medlemskap när kursen är klar.)

 

Nybörjare - Alternativ 1

De som under 2017 deltar i Grönt Kort-kurs och tar Grönt Kort hos Keith/Johan behöver inte äga spelrätt under 2017. Inför 2018 måste nybörjaren senast den 30 november ha beslutat om hon/han ska fortsätta spela och välja medlemsform. För fulltidsmedlem och vardagsmedlem måste man inför 2018 också förvärva spelrätt.

Nybörjaren betalar årsavgift som står relation till hur lång del av säsongen som återstår. Säsongen räknas från 1 april t.o.m. 30 september, d.v.s. 6 månader. Blir man då medlem i april betalar man 5/6 (fem sjättedelar) av årsavgift, blir man medlem i juni betalar man 3/6 (tre sjättedelar, eller en halv) av årsavgift o.s.v.

Årsavgift för Nybörjare Alt 1 fungerar som fulltidsmedlemskap d.v.s. ger fritt spel på båda banorna och aktuellt belopp beräknas på ordinarie pris fulltidsmedlem. Ordinarie årsavgift för 2016 är 5200 kr för fulltidsmedlemskap.

Genom att förvärva spelrätt förbinder man sig att bli fulltids- eller vardagsmedlem 2018. Om man förvärvar spelrätten från Allerum Golfklubb och senast 31 augusti 2017 får man 1 500.- i rabatt, d.v.s. man betalar 1 000 kr för spelrätten.

Från 1 september kan man då utnyttja Allerum Golf AB:s greenfeeöverenskommelser med andra klubbar/anläggningar bl.a. Sydpoolen förutsatt att man fyller de krav på handicap som respektive klubb kan ha.

Nybörjare - Alternativ 2

De som under 2017 deltar i Grönt Kort-kurs och tar Grönt Kort hos Keith/Johan, kan köpa nybörjarmedlemskap som innehåller:

Häfte med 10 st greenfeerundor på Parkbanan
Medlemskap i Allerum Golfklubb, med bl.a. tidningen Svensk Golf
Pris 1 600 kr.

När man utnyttjat dessa 10 greenferundor på Parkbanan får man antingen fortsätta att betala greenfee för varje spelad runda eller så förvärvar man en spelrätt.

Genom att förvärva spelrätt förbinder man sig att bli fulltids- eller vardagsmedlem för 2018. Gör man detta senast 31 augusti får man fritt spel på båda banorna fr.o.m. 1 september 2017.
Under 2017 kan man inte utnyttja Allerum Golf AB:s greenfeeöverenskommelser.

 

Nybörjare - Alternativ 3

Efter Grönt Kort kan man också välja att bli Greenfeemedlem, alt 1 eller 2, enligt de regler som gäller för denna kategori.

 

Vilka medlemskategorier erbjuds i Allerum Golfklubb?