KM Match Foursome 2018

1. SPELSCHEMA

Spelschemat för KM Match är klart. Nederst hittar Du en PDF filmed schemat.
Gå in på hemsidan under fliken Klubben/Medlemssidor - Matrikel och logga in. Sök motspelare och tag kontakt för att bestämma tidpunkt för spel.

När man bestämt från vilken tee man vill spela går man in på slopetabellen och ser vad spelhandicap det ger. Paret lägger ihop de två spelhandicapen och delar med 2 för att få fram den gemensamma handicapen. 
Exempel:
Kalle får 21 i spelhandicap och hans medspelare Pelle får 8 i spelhandicap.
21 + 8 = 29. 29:2 = 14,5 vilket höjs till 15

Lasse får 7 i spelhandicap och hans medspelare Lotta får 13 i spelhandicap.
7 + 13 = 20. 20:2 = 10

Man "nollar" den med högst hcp och det gör:
Lag Kalle 15 - Lag Lasse 10 = 5 slag.
Alltså lag Kalle har 5 slag på lag Pelle.

Slagen "sitter" på de hål med hcp index 1 - 5

Vid oklarheter tag kontakt med tävlingsledare Annica Hermansson 0733-522241

2. RESULTAT EFTER FÖRSTA OMGÅNGEN/2018-06-17

Så var alla förtsa matcherna spelade. Ny pdf-fil med resultaten.

3. DAGS FÖR SEMIFINALER

Nu är det dags för semifinaler. Uppdaterat schema i pdf-filen

4. SLUTRESULTATEN

Vinnare: AXEL & MIKAEL PALMBERG