KM Match Singel

1. SPELSCHEMA

Spelschemat för KM Match är klart. Nederst hitta Du en PDF fil med schemat.
Gå in på hemsidan under fliken Klubben/Medlemssidor - Matrikel och logga in. Sök motspelare och tag kontakt för att bestämma tidpunkt för spel.

När man bestämt från vilken tee man vill spela går man in på slopetabellen och ser vad spelhandicap det ger. 
Exempel:
Kalle får 21 i spelhandicap

Lasse får 7 i spelhandicap 

Man "nollar" den med högst hcp och det gör:
21 - 7 = 14
Alltså får Kalle 14 slag på Lasse
Slagen "sitter" på de hål med hcp index 1 - 14

Vid oklarheter tag kontakt med tävlingsledare Annica Hermansson 0733-522241

2. RESULTAT EFTER FÖRSTA OMGÅNGEN/2018-06-17

Så var första omgången spelad och ny pdf-fil nedan med resultaten.

3. DAGS FÖR SEMIFINALER

Det är dags för semifinaler. Uppdaterad pdf fil med spelschemat.

4. SLUTRESULTATEN

Vinnare: ANDERS LARSSON