Tävlingsbestämmelser 2017

Allmänna tävlingsbestämmelser 2017

Klubbens tävlingar är öppna för alla spelare som innehar officiell handicap. Anmälan till tävling kan göras på www.golf.se, i terminalen, över disk eller per telefon 042-93 051. Anmälan till tävling skall göras senast kl. 16.00 fyra dagar före aktuell tävling. Startlista anslås på anslagstavlan i receptionen samt på hemsidan www.allerumgk.nu senast kl 10.00 dagen före tävlingen. Starttid skickas också i de flesta fall per automatik till enskild deltagare om e-post finns registrerad.
Anmälningsavgift skall erläggas före start. I normala klubbtävlingar är avgiften 100 kr/ pers.
Tävlingsgreenfee är 200 kr.
Scorekort skall avhämtas senast 15 minuter före start.
Tävlande skall förvissa sig om att handicap är uppdaterad.
Om plats finns ledig, kan efteranmälan med tävlingsledarens godkännande godtas.
Tävlingshandicap (ETH) krävs för att erhålla pris och placering.
Priser skall avhämtas av pristagare. I synnerliga fall kan till tävlingsledningen föranmält namngivet ombud godtas; i annat fall går priset vidare till nästa i resultatlistan.
Anmälningsavgift skall erläggas om återbud lämnas efter genomförd lottning.
Handicapindelning: A-klassen +8,0 – 12,5. B-klassen 12,6 – 20,3(H)/20,5(D). C-klassen: 20,4(H)/20,6(D) – 36,0
Tävlingskommittén förbehåller sig dock rätten till ändringar i programmet, klassindelning och bestämmelser.
Vidare hänvisas till enskilda statuter för varje tävling som finns anslaget på tavlan i receptionen samt på hemsidan.