Vision 50/50 - Allerum 1 av 8 pilotklubbar

Vision 50/50
Hela idrottsrörelsen har problem med att anpassa sig efter omvärldsförändringar och golfen är inget undantag. Målet med Vision 50/50 är att säkerställa att vi är relevanta för golfare och potentiella golfare och att visa att förändring är möjlig!

Är golf attraktiv för alla?
Golfsporten ska vara öppen för alla, det kan tyckas självklart. Men om vi flyttar perspektivet till att golfen ska vara attraktiv för alla, får målgruppen avgöra om golf är attraktiv eller inte.

Till att börja med tar Vision 50/50 sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att utöva spelet samt på ideellt och professionellt ledarskap. Det är ett av de tydligaste exemplen där omvärlden rör sig i en tydlig riktning medan golfen står still.

Förändringar kan göra ont!
Att förändras är jobbigt. Det kan göra ont och det tar tid. Vision 50/50 är inget projekt – det är en långsiktig process som är tänkt att resultera i nya attityder och förhållningssätt. Det kräver mångas engagemang och vilja, men det är en nödvändig resa som nu börjar. Vi i Allerum GK är stolta över att ha blivit utvalda att delta i denna process som pilotklubb.

Stor utmaning
Golfens attraktionskraft ska vara lika stark bland alla samhällsgrupper. Det innebär att golfens medlemmar ska spegla samhället i stort vad avser kön, etnicitet och samhällsgrupp. Så ser det inte ut idag, vilket SGF har identifierat som en av svensk golfs största utmaningar inför framtiden.

50/50 Ambassadör Carin Koch
Det är mycket glädjande att ha Carin Koch med som ambassadör för Vision 50/50. Carin marknadsför och sprider information om Vision 50/50 på olika arenor nationellt och internationellt. Det är givetvis mycket positivt och enligt Carin är intresset mycket stort ute i Europa för Sveriges sätt att arbeta med förändringsprocessen.

Länk till golfförbundets sajt.