Status i Vision 50/50, april 2017

Allerum GK har nu varit engagerad som pilotklubb i projektet Vision 50/50 sedan september 2015 och har deltagit på sju seminarier tillsammans med de sju andra pilotklubbarna. Arbetet har varit intressant, stimulerande, jobbigt, inspirerande, frustrerande, kul – ja, en salig blandning av olika adjektiv kan vi använda för att beskriva det!

Ofta får vi som grupp frågor som ”hur går det”, ”vad har ni gjort” eller ”händer det något” och frågeställarna tycker kanske att vi ger dem lite diffusa svar. Egentligen har hela denna pilotperiod varit en tid för att inhämta kunskap, gå på ”spaning” på den egna klubben, ta reda på problemområden, göra upp en handlingsplan, fundera långsiktigt osv. Själva projektarbetet avslutas i slutet av augusti och det är först då det handfasta arbetet verkligen tar vid.

Vi i klubbens 50/50-grupp är helt övertygade, baserat på det vi har sett och förstått, om att jämställdhet i golfen är en förutsättning för klubbens överlevnad. Man kan inte luta sig tillbaka och tycka att alla är nöjda med klubbens verksamhet som den ser ut nu – vi måste ha en långtidsperspektiv och titta på utvecklingen i samhället i stort för att inte stanna kvar i gamla mönster och normer.

Allerum GK är känd för att vara en vänlig golfklubb och det ska vi bygga på! En vänlig klubb som är inkluderande och opretentiös lär vara mer attraktiv för många, inte minst kvinnor. Det är viktigt att vi alla tar väl hand om våra nya medlemmar och medlemmar med lite högre handicap (de senaste är ofta kvinnor) så att de verkligen känner att de kommer in i klubbens gemenskap.

Alla vill bli sedda och hörda – alla är lika viktiga och värdefulla.

Vi vet nu av undersökningar att en av de främsta anledningar för att man börjar spela golf är hälsan. Golf är ju friskvård! Detta tänker vi bygga vidare på och så småningom – när klubbens nya lokaler är färdiga – kommer vi att ordna olika aktiviteter med friskvård och hälsa som tema.

Du som läser detta kanske känner att du skulle vilja engagera dig i arbetet med Vision 50/50? I så fall får du gärna ta kontakt med någon av oss i gruppen. Alla nya idéer är välkomna!

Hälsningar

50/50-gruppen: Göran Sandström, Alison Dieden, Lisbeth Johnsson, Keith Davies, Gertrud Olsson, Pelle Weimenhög