Lokala regler

Nya regler från 1 januari 2019

Nu finns 2019 års Regler för golfspelSpelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf 2019 för Android och iPhone (iOS). Den tryckta versionen kommer under början av 2019 och går att beställa via bl.a. Golfbokhandeln. Översättningarna är gjorda av Svenska Golfförbundet (SGF) och regelkommittén. 

Regelfilmer på svenska

24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler 2019 finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.

LOKALA REGLER ALLERUM GOLFKLUBB