Klubbverksamhet

Många medlemmar är engagerade i klubbens olika verksamheter och kommittéer, men precis som i många andra föreningar finns det alltid plats för fler frivilliga.

Om du själv är intresserad, eller vet någon som är lämplig inom vår organisation, hör av dig till respektive kommittéordförande eller till receptionen!