Damgolfen på Allerum

Damkommitténs främsta uppgifter är att uppmuntra aktivitet och gemenskap bland klubbens dammedlemmar och att ordna såväl damgolfen på tisdagar som utflykter och sammankomster.

Tisdagsgolf ordnas varje vecka under säsongen med speltid 08.30-10:00 samt 16.30-17.30. Dessa tillfällen är öppna för alla våra dammedlemmar och gör att:

  • Vi får tillfälle att träffas och umgås med andra golfdamer
  • Vi lär av varandra
  • Vi uppmuntrar varandra
  • Vi får nya bekantskaper
  • Vi får frisk luft och motion
  • Vi utvecklar vårt golfspel

Damkommittén verkar även för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelserna följs och att all verksamhet bedrivs i 50/50-andan och i enlighet med klubbens värdegrund och vision. Vi har också inlett ett samarbete med Herrkommittén.

Denna säsong hoppas vi kan fullföljas enligt normala rutiner. 9-hålstävlingen (vår och hösttävlingen) inleddes i april och de första fyra rundorna är spelade. Denna tävling återkommer senare i augusti. Just nu spelas sommartävlingen över 18 hål. I denna tävling ingår såväl Order of Merit som Eclectic. Nyhet för i år är att dessa båda tävlingar är öppna för ALLA DAMER oavsett handicap.

Vi har planerat för en utflykt i augusti och dessutom har vi två gemensamma eftermiddagstävlingar med en prestigelös lagtävling och lite mat efteråt i restaurangen. Syftet är att vi ska träffas för att lära känna varandra lite mer.

Vi deltar också i Seriegolf i kat. 1, 2 och 3.

Säsongen kommer att avslutas med en Höstavslutning i slutet av september.

Information om damgolfen finns på våra anslagstavlor och aktuell information skickas även via mejl.

Vi ser fram emot en riktigt härlig golfsäsong och hoppas att även nya golfspelare tar chansen att delta i tisdagsgolfen.


Kontakt: damkom.agk@gmail.com

Damkommittén 2022