Damgolfen på Allerum

Damkommitténs främsta uppgifter är att uppmuntra aktivitet och gemenskap bland klubbens dammedlemmar och att ordna såväl damgolfen på tisdagar som utflykter och sammankomster.

 Tisdagsgolf ordnas varje vecka under säsongen med speltid 08.30-10:00 samt 16.50-17.30. Dessa tillfällen är öppna för alla våra dammedlemmar och gör att:

 • Vi får tillfälle att träffas och umgås med andra golfdamer
 • Vi lär av varandra
 • Vi uppmuntrar varandra
 • Vi får nya bekantskaper
 • Vi får frisk luft och motion
 • Vi utvecklar vårt golfspel

Damkommittén verkar även för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelserna följs och att all verksamhet bedrivs i 50/50-andan och i enlighet med klubbens värdegrund och vision. Vi har också inlett ett samarbete med Herrkommittén.

Damkommittén anordnar

 • Vårupptakt som inledning till säsongen
 • Tisdagsgolf -vårtävling (9 hål)
 • Tisdagsgolf – sommartävling (18 hål)
 • Tisdagsgolf – hösttävling (9 hål)
 • Två gemensamma eftermiddagstävlingar (lagtävling med social samvaro efteråt)
 • Utflykt i september
 • Höstavslutning
 • Seriegolf
 • Matchspelstävling

Se vidare spe schema och informationsblad på hemsidan och våra anslagstavlor.

Aktuell information skickas ut på mejl och på facebook

Vi ser fram emot en riktigt härlig golfsäsong och hoppas att även nya golfspelare tar chansen att delta i tisdagsgolfen.


Kontakt: damkom.agk@gmail.com

Damkommittén 2023