Herr

Herrkommittén har för avsikt att bedriva en aktiv verksamhet med inriktning på social samvaro under lättsamma tävlingsformer med inslag av kunskapshöjande aktiviteter för ett bättre golfspel.

* Verka för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs.
* Verka för att greener på hålen 1 t.o.m. 6 aldrig har nedslagsmärken och att greenbunkrar vid dessa hål alltid är välkrattade.
* Arrangera resultatförda onsdagstävlingar varje vecka, där samma speltid d.v.s. onsdag 08.00 – 09.52 och 16.00 – 17.30 skall behållas.
* Anmäla lag till seriespel i klasserna H22, H40, H50, H60 (2 lag), H70 och H75. (OBS! Med anledning av pandemin har seriespelet ställts in både 2020 och 2021).