Stipendiefond 2023

Under 2023 har delar av intäkter från startavgifter i klubbtävlingarna avsatts till en stipendiefond till förmån för våra juniorer. Tillsammans med Maxi ICA Stormarknad Helsingborg har Allerum Golf gjort detta för att ge nya möjligheter för ungdomarna i klubbens verksamhet. 

Enskilda juniorer eller representanter för juniorverksamheten kan söka. 
Man kan söka ekonomiska bidrag för kommande tävlingar, träningsaktiviteter, utrustning etc. Tävlingsersättning kan sökas endast av juniorer som tävlar för Allerum GK. 

En tydlig motivering eller beskrivning på vad ersättningen ska användas till och vad detta gör för din golfsatsning är viktig. Beskriv vem du är och vad dina framtida golfplaner och drömmar består av och vilka kommande kostnader du står infor och vad för belopp du ansöker om. En genomtänkt ansökan kan bidra till mycket nytta.

Ansökningar skickas till hakan.lovstedt (at) allerumgk.nu och innehålla personuppgifter och kontaktuppgifter och vara inskickad senast den 3 november 2023. 

Stipendieutdelningen sker den 15 december.