Medlemskommittén

Medlemskommitténs uppdrag är att i första hand bidra till att:

- Behålla medlemmar i alla kategorier.
- Ge möjlighet för alla kategorier av befintliga medlemmar att utveckla sin golf.
- Rekrytera/värva nya medlemmar oavsett ålder och tidigare golferfarenhet.
- Introducera nya medlemmar i klubben.
- Samverka/samarbeta med de andra kommittéerna och övriga "intressenter" (tränare, shop, restaurang) för att lyckas med vårt uppdrag.