Tävling

Tävlingskommittén har för avsikt att främja tävlingsgolfen inom klubben genom att

  • attrahera klubbens medlemmar att tävla i olika spelformer oavsett kunnande eller erfarenhet
  • ansvara för lämpliga sponsorer knyts till aktuella tävlingar på klubben
  • ansvara för att lämpliga tävlingsledare utbildas och lockas till att genomföra tävlingar
  • balansera antalet tävlingar så att god tillgänglighet för övriga spelare bibehålls