Vision 50/50 på Allerum GK

Allerum GK var pilotklubb inom SGF:s projekt Vision 50/50 under pilotperioden september 2015 till augusti 2017.

Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte nått hittills. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf” och det är just därför vi på Allerum GK ansökte år 2015 om att bli pilotklubb inom Vision 50/50. Det var ingen lätt utmaning som vi konfronterades med men – då som nu – är vi övertygade om att det finns mycket goda förutsättningar för att lyckas och att kunna utveckla vår klubb i linje med vår vision och vår värdegrund.

Projektarbetet med de andra sju pilotklubbarna resulterade i utveckling av en webbutbildning som sjösattes våren 2017 hos ett fyrtiotal golfklubbar runt om i Sverige. Under hösten 2018 genomförde vi denna utbildning med styrelsemedlemmar, kommittémedlemmar, personal och andra intresserade på Allerum Golf och det gav oss mycket viktiga kunskaper om läget i golfsverige och på Allerum Golf. Kunskaperna vi ska nyttja för att göra golfupplevelsen hos oss mera lustfylld och inkluderande och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Arbetet hittills har skapat betydligt större medvetenhet bland våra medlemmar och vi har en mycket solid grund som vi nu bygger vidare på.

Läs mer om Vision 50/50 här