Medlemskap

Välkommen som medlem på Allerum Golfklubb! Under den här fliken kan du läsa om vad de olika medlemskapen innehåller. På sidoflikarna finns mer information om årsavgifter, hur man blir medlem och lite annat smått och gott.

Våra medlemskap

Fulltidsmedlem

Som fulltidsmedlem i Allerum Golfklubb har du tillgång till obegränsad mängd spel på anläggningens 27 hål under veckans alla dagar. Medlemsformen kräver att du har en spelrätt i klubben och detta kan du läsa mer om under fliken "Bli medlem". Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och helger och givetvis innebär medlemsformen att du är försäkrad, får ett Golf-ID och tidningen Golfa!. Personer fyllda 80+ erhåller reducerad avgift av denna kategori.

Fulltidsmedlem 22-27 år

Denna kategori har skapats för våra yngre seniorer mellan 22-27 år och innehåller precis samma som fulltidsmedlemskapet, till ett reducerat pris.

Vardagsmedlem

För vardagsmedlemskap gäller begränsad spelrättighet till endast vardagar på anläggningens 27 hål. Under lördag/söndag och övriga helgdagar (även midsommarafton) betalar vardagsmedlem ordinarie greenfee på Ängsbanan och Parkbanan och vid tävling erlägges tävlingsgreenfee.
Under den period på vinterhalvåret då Ängbanan är stängd för spel erbjuds vardagsmedlemmar fritt spel alla dagar. 
Medlemsformen finns endast för seniorer och kräver en spelrätt i klubben. Detta kan du läsa mer om under fliken "Bli medlem". Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och precis som de andra medlemsskapsformerna innebär vardagsmedlemskap att du är försäkrad, får ett Golf-ID och tidningen Golfa!.

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap finns för dig som kan visa upp giltigt studieintyg. Från 2020 finns inget ålderstak för denna kategori. Medlemsformen kräver ingen spelrätt och ger obegränsat tillträde till anläggningens 27 hål alla dagar i veckan. Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och helger och givetvis innebär medlemsformen att du är försäkrad, får ett Golf-ID och tidningen Golfa!.

Äldre junior 16-21 år och Yngre junior 13-15 år

Medlemsformen för dig mellan 16-21 år respektive 13-15 år. Obegränsad tillgång till anläggningens 27 hål och övningsområden och ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten. Medlemsformen innebär att du är försäkrad, får ett Golf-ID och tidningen Golfa!. Juniorer erbjuds gruppträning för Keith och Stefan som bokas och betalas separat under vår och höst. 

Knatte 0-12 år

Medlemsformen för våra yngsta medlemmar, 0-12 år. Från 7 år erbjuds gruppträning för pro. Medlemsformen innebär att knatten är försäkrad, får ett Golf-ID och tidningen Golfa!

Parkmedlem - nyhet inför 2021 [på prov]

Ett medlemskap som endast gäller på Parkbanan införs inför säsongen 2021. Medlemskapet gäller alla dagar och kategorin öppnas upp för 50 medlemskap. Kategorin är på prov och utvärderas efter säsongen 2021. Vid spel och tävling på Ängsbanan erläggs greenfeeavgift. Medlemskapet gäller "först till kvarn" med prioritering på personer fyllda 70+. Personer fyllda 80+ erhåller reducerad avgift av denna kategori. Kategorin kräver en spelrätt och ger inte möjlighet att nyttja klubbens samarbetsavtal såsom Sydpoolen eller övriga greenfeeutbyten. 

Greenfeemedlem alt 1.

Medlemsformen ger ett aktivt Golf-ID och medlemskort, du är försäkrad och får tidningen Golfa!. Du får också möjlighet till greenfeespel på alla Sveriges banor som är anslutna till Svenska Golfförbundet. Starttid bokas enligt regler för greenfeegäster. Inga subventionerade greenfeeavtal gäller. Medlem i denna kategori får ej vara nyttjare av spelrätt, se spelrättsbestämmelserna.

Greenfeemedlem alt 2.

Medlemsformen ger ett aktivt Golf-ID och medlemskort, du är försäkrad och får tidningen Golfa!. Du får också möjlighet till greenfeespel på alla Sveriges banor som är anslutna till Svenska Golfförbundet. I årsavgiften ingår 2 greenfee på Ängsbanan och 2 greenfee på Parkbanan som gäller under medlemskapsåret. Starttid bokas enligt regler för greenfeegäster. Inga subventionerade greenfeeavtal gäller utöver ovan greenfeebiljetter. Medlem i denna kategori får ej vara nyttjare av spelrätt, se spelrättsbestämmelserna.

Greenfeemedlem-Klubb

Till för dig som är ägare och nyttjare av en spelrätt som av någon anledning inte kan spela golf i större utsträckning under en period upp till två år, pga exempelvis skada, väntan på operation, graviditet, eller arbete och studier på avlägsen ort, men ändå vill behålla spelrätten för att åter kunna vara aktiv medlem efter uppehållet. För byte till denna kategori måste först en skriftlig ansökan till kansliet beviljas. Vid spel på hemmabanan betalar du full greenfee och inga subventionerade greenfeeavtal med andra klubbar gäller.

Tidningen Golfa!

Medlemmar boendes i utlandet får ej tidningen Golfa! skickad till hemadressen. Tidningen finns att låna och läsa på golfklubben från maj 2020.

Avsluta medlemskap

Senast den 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att byta medlemskategori eller säga upp medlemskapet. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet och ändringar/uppsägningar som meddelas kansliet efter den 30 november debiteras med en administrationsavgift på 400 kr.

De som sagt upp sina medlemskap tas bort i systemet inför faktureringen i början på december. Behöver du ha ditt golf-ID aktivt fram till den 31 december trots begärt utträde måste du kontakta kansliet.