Medlemskap

Välkommen som medlem på Allerum Golfklubb! Under den här fliken kan du läsa om vad de olika medlemskapen innehåller. På sidoflikarna finns mer information om årsavgifter, hur man blir medlem och lite annat smått och gott.

Fulltidsmedlem

Som fulltidsmedlem i Allerum Golfklubb har du tillgång till obegränsad mängd spel på anläggningens 27 hål under veckans alla dagar. Medlemsformen kräver att du har en spelrätt i klubben och detta kan du läsa mer om under fliken "Bli medlem". Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och helger och givetvis innebär medlemsformen att du är försäkrad och får ett Golf-ID. Personer fyllda 80+ erhåller reducerad avgift av denna kategori.

Fulltidsmedlem 22-27 år

Denna kategori har skapats för våra yngre seniorer mellan 22-27 år och innehåller precis samma som fulltidsmedlemskapet, till ett reducerat pris. Åldersintervallet gället för det år man fyller, oavsett när under säsongen.

Vardagsmedlem

För vardagsmedlemskap gäller begränsad spelrättighet till endast vardagar på anläggningens 27 hål. Under lördag/söndag och övriga helgdagar (även midsommarafton) betalar vardagsmedlem reducerad greenfee på Ängsbanan och Parkbanan och vid tävling erlägges tävlingsgreenfee.
Medlemsformen finns endast för seniorer och kräver en spelrätt i klubben. Detta kan du läsa mer om under fliken "Bli medlem". Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och precis som de andra medlemsskapsformerna innebär vardagsmedlemskap att du är försäkrad och får ett Golf-ID.

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap finns för dig som kan visa upp giltigt studieintyg och studerar minst 50 %. Från 2020 finns inget ålderstak för denna kategori. Medlemsformen kräver ingen spelrätt och ger obegränsat tillträde till anläggningens 27 hål alla dagar i veckan. Medlemsformen ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten på vardagar och helger och givetvis innebär medlemsformen att du är försäkrad och får ett aktivt Golf-ID. Inför varje år måste studieintyg skickas in senast 30 november.

Äldre junior 16-21 år och Yngre junior 13-15 år

Medlemsformen för dig mellan 16-21 år respektive 13-15 år. Åldersintervallet gället för det år man fyller, oavsett när under säsongen. Obegränsad tillgång till anläggningens 27 hål och övningsområden och ger möjlighet att utnyttja klubbens greenfeeutbyten. Medlemsformen innebär att du är försäkrad och får ett Golf-ID. Juniorer erbjuds gruppträning för Keith och Stefan som bokas och betalas separat under vår och höst. 

Knatte 0-12 år

Medlemsformen för våra yngsta medlemmar, 0-12 år. Åldersintervallet gället för det år man fyller, oavsett när under säsongen. Från 7 år erbjuds gruppträning för pro. Medlemsformen innebär att knatten är försäkrad och får ett Golf-ID.

Parkmedlem

Ett medlemskap som endast gäller på Parkbanan. Medlemskapet gäller alla dagar och kategorin öppnas upp för 70 medlemskap. Vid spel och tävling på Ängsbanan erläggs greenfeeavgift. Medlemskapet gäller "först till kvarn" med prioritering på personer fyllda 70+. Kategorin kräver en spelrätt och ger inte möjlighet att nyttja klubbens samarbetsavtal såsom Sydpoolen eller övriga greenfeeutbyten. Kategorin är öppen för nya medlemmar, ingen kö.

Greenfeemedlem

Medlemsformen ger ett aktivt Golf-ID och försäkring. Du får vistas obegränsat på anläggningens övningsområden och har också möjlighet till greenfeespel på alla Sveriges banor som är anslutna till Svenska Golfförbundet. I årsavgiften ingår 1 greenfee på Ängsbanan och 2 greenfee på Parkbanan med giltighetstid till den 31 december för aktuellt medlemsår. Biljetterna kan bytas mot 2 på Ängsbanan eller 4 på Parkbanan och dessa hämtas ut i receptionen när avgiften är erlagd.
Starttid bokas enligt regler för greenfeegäster. Inga subventionerade greenfeeavtal gäller utöver ovan greenfeebiljetter. Medlem i denna kategori får ej vara nyttjare av spelrätt, se spelrättsbestämmelserna.

Greenfeemedlem-Klubb

Till för dig som är ägare och nyttjare av en spelrätt som av någon anledning inte kan spela golf i större utsträckning under en period upp till två år, pga exempelvis skada, väntan på operation, graviditet, eller arbete och studier på avlägsen ort, men ändå vill behålla spelrätten för att åter kunna vara aktiv medlem efter uppehållet. För byte till denna kategori måste först en skriftlig ansökan till kansliet beviljas. Vid spel på hemmabanan betalar du full greenfee och inga subventionerade greenfeeavtal med andra klubbar gäller.

Avsluta medlemskap

Senast den 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att byta medlemskategori eller säga upp medlemskapet. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet och ändringar/uppsägningar som meddelas kansliet efter den 30 november debiteras med en administrationsavgift på 400 kr.

En utträdande medlem har möjlighet att sälja sitt spelrättsbevis t.o.m. den 31 december under det år som årsavgift erlagts. Vi rekommenderar annonsering via ex. Blocket.se (kostnadsfritt). Säljare och köpare ska båda fylla i och signera blanketten "Överlåtelse" och köparen ska samtidigt fylla i och lämna in sin anmälan om medlemskap. Man kan inte äga ett spelrättsbevis utan ett aktivt medlemskap. Spelrätt krävs för fulltids-, vardags- och Parkmedlemskap.
De flesta försäljningar slutförs på klubben med hjälp av receptionen. Säljaren ska lämna in sitt original av spelrättsbeviset och ett nytt skrivs ut till den nya medlemmen.

De som sagt upp sina medlemskap tas bort i systemet inför faktureringen i början på december. Behöver du ha ditt golf-ID aktivt fram till den 31 december trots begärt utträde måste du kontakta kansliet.