Årsavgifter 2020

Kategori* 2020 Månadsbetalning.1
Fulltidsmedlem - senior  6.500 kr 542 kr
Fulltidsmedlem - yngre senior 22-27 år  4.000 kr  334 kr
Vardagsmedlem - senior  5.600 kr  467 kr
Studerande**  3.000 kr  250 kr
Äldre junior 16-21 år 2.300 kr  192 kr
Yngre junior 13-15 år  270 kr - -
Knatte 0-12 år 0 kr -
Greenfeemedlem alt 1***  1.300 kr  109 kr
Greenfeemedlem alt 2*** inkl 2 + 2 greenfee  2.000 kr  167 kr
Greenfeemedlem-klubb***  1.300 kr  109 kr
     
* Medlemmar 80 + år erbjuds avgifterna för 2019 under 2020    
** = Inget ålderstak. Giltigt studieintyg skall kunna uppvisas.    
*** = Medlemsformen berättigar inte medlem att nyttja klubbens    
greenfeeöverenskommelser avseende Sydpoolen samt övriga klubbar där avtal finns.  
     
1. Vid månadsbetalning kan aviseringsavgift tillkomma.     


greenfeemedlemskap alt. 2 ingår två greenfeebiljetter på Ängsbanan och två på Parkbanan som kan nyttjas under innevarande år.

Delbetalning
Årsavgiften kan delbetalas via tre olika alterntiv: MoreGolf MasterCard, Resurs Bank och Swedbank Pay. 

Spelrättsbevis
Som fulltids- och vardagsmedlem i Allerum GK måste medlem ha en spelrätt. En spelrätt kan erhållas på olika vis:
• Spelrätt kan köpas av utträdande medlem.
• Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb ur klubbens kvarvarande lager. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kronor.
• Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.
För fullständiga bestämmelser om spelrätt se under "Bli medlem".

Avsluta medlemskap

Senast den 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att byta medlemskategori eller säga upp medlemskapet. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet och ändringar (nedgraderingar)/uppsägningar som meddelas kansliet efter den 30 november debiteras med en administrationsavgift på 400 kr.
På förekommen anledning: De som sagt upp sina medlemskap tas bort i systemet inför faktureringen i början på december. Behöver du ha ditt golf-ID aktivt fram till den 31 december trots begärt utträde måste du kontakta kansliet.