Årsavgifter 2021

Årsavgifter 2021

Kategori

2021

Per månad[1]

Fulltidsmedlem*

6.700

559

Fulltidsmedlem 22-27 år

4.100

342

Vardagsmedlem

5.800

484

Student**

3.100

259

Äldre junior 16 – 21 år

2.400

200

Yngre junior 13 – 15 år

1.200

-

Knatte 0 – 12 år

500

-

Greenfeemedlemskap alt 1***

1.300

109

Greenfeemedlemskap alt 2***
inkl 2 + 2 greenfee

2.100

175

Greenfeemedlemskap klubb

1.300

109

Parkmedlem****

4.995

417


[1]
Vid månadsinbetalning kan aviseringsavgift tillkomma. Vi erbjuder månadsbetalning via MoreGolf Mastercard eller Resurs Bank. Blankett för detta måste fyllas i för aktivering. 

I avgiften ovan ingår medlemskapsavgift till Allerum Golfklubb med 350 kr för seniorer och 270 kr för juniorer.

* Medlem 80+ erbjuds fulltidsmedlemskap för samma pris som 2019 = 5.990 kr, vardagsmedlemskap för 4,995 kr För medlemskap Parkbanan betalar 80+ 4.495 kr.
** Inget ålderstak. Giltigt studieintyg ska uppvisas.
*** Medlemsformen berättigar inte medlem att nyttja klubbens greenfeeöverenskommelser avseende Sydpoolen samt övriga klubbar där avtal finns.
**** Försök genomförs under 2021 för utvärdering efter säsongen. Medlemskap öppnas för max 50 medlemmar. Vid spel/tävling på Ängsbanan erlägger medlem greenfeeavgift. Intressenter ska anmäla sig till receptionen snarast. Först till kvarn… gäller med prioritering av personer fyllda 70+. För medlemskap Parkbanan betalar 80+ 4.495 kr

Spelrättsbevis för fulltids- och vardagsmedlemmar

Som fulltids- och vardagsmedlem i Allerum GK måste medlem ha en spelrätt. En spelrätt kan erhållas på olika vis:

  • Spelrätt kan köpas av utträdande medlem. 
  • Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kr.
  • Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.
  • Till medlem som köper spelrätt av utträdande medlem debiteras en administrativ avgift för hanteringskostnader f.n. 400 kr.

För fullständiga bestämmelser om spelrätt se hemsidan under ”Bli medlem”.

Avsluta medlemskap

Senast den 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att byta medlemskategori eller säga upp medlemskapet. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet och ändringar (nedgraderingar)/uppsägningar som meddelas kansliet efter den 30 november debiteras med en administrationsavgift på 400 kr.
På förekommen anledning: De som sagt upp sina medlemskap tas bort i systemet inför faktureringen i början på december. Behöver du ha ditt golf-ID aktivt fram till den 31 december trots begärt utträde måste du kontakta kansliet.