Årsavgifter 2022

Årsavgifter 2022

Kategori

2022

Per månad[1]

Fulltidsmedlem*

6.850

571

Fulltidsmedlem 22-27 år

4.150

346

Vardagsmedlem

5.800

484

Student**

3.150

263

Äldre junior 16 – 21 år

2.450

205

Yngre junior 13 – 15 år

1.200

-

Knatte 0 – 12 år

500

-

Greenfeemedlemskap alt 1***

1.350

113

Greenfeemedlemskap alt 2***
inkl 2 + 2 greenfee

2.150

180

Greenfeemedlemskap klubb

1.350

113

Parkmedlem****

4.500

375


[1]
Vi erbjuder månadsbetalning via MoreGolf Mastercard eller Resurs Bank. Blankett för detta måste fyllas i för aktivering. Vid månadsinbetalning tillkommer uppläggningsavgift och eventuellt annan avgift. 

I avgiften ovan ingår medlemskapsavgift till Allerum Golfklubb med 350 kr för seniorer och 270 kr för juniorer.

* Medlem med ålder 80+ erbjuds fulltidsmedlemskap för samma pris som 2019 = 5.990 kr, vardagsmedlemskap för 4,995 kr.
** Inget ålderstak. Giltigt studieintyg ska uppvisas.
*** Medlemsformen berättigar inte medlem att nyttja klubbens greenfeeöverenskommelser avseende Sydpoolen samt övriga klubbar där avtal finns.
**** Medlemskap öppnas för max 50 medlemmar. Vid spel/tävling på Ängsbanan erlägger medlem greenfeeavgift.

Spelrättsbevis för fulltids-, vardags- och Parkmedlemmar

Som fulltids-, vardags- och Parkmedlem i Allerum Golfklubb måste medlem ha en spelrätt. En spelrätt kan erhållas på olika vis:

  • Spelrätt kan köpas av utträdande medlem. En utträdande medlem kan sälja denna tom 31/12 under det år som årsavgift är erlagd.
  • Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kr.
  • Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.
  • Till medlem som köper spelrätt av utträdande medlem debiteras en administrativ avgift för hanteringskostnader f.n. 400 kr.

För fullständiga bestämmelser om spelrätt se hemsidan under ”Bli medlem”.

Avsluta medlemskap

Senast den 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att byta medlemskategori eller säga upp medlemskapet. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet och ändringar (nedgraderingar)/uppsägningar som meddelas kansliet efter den 30 november debiteras med en administrationsavgift på 400 kr.

De som sagt upp sina medlemskap tas bort i systemet inför faktureringen i början på december. Behöver du ha ditt golf-ID aktivt fram till den 31 december trots begärt utträde måste du kontakta kansliet.