Årsavgifter 2023

Årsavgifter 2023

Från den 14 augusti 2023 erbjuds halv spelavgift året ut för kategorierna Fulltidsmedlem, Fulltidsmedlem 22-27 år, Vardagsmedlem, Parkmedlem, Student, Äldre- och yngre junior samt knatte. Spelavgiften är den stora delen av årsavgiften som inte är medlemsavgift, se nedan.

Kategori

2023

Fulltidsmedlem*

7 500

Fulltidsmedlem 22-27 år

4 550

Vardagsmedlem**

6 400

Student***

3 650

Äldre junior 16 – 21 år

2 600

Yngre junior 13 – 15 år

1400

Knatte 0 – 12 år

600

Greenfeemedlemskap alt 1****

-

Greenfeemedlemskap*****
inkl 1 + 2 greenfee

2 200

Greenfeemedlemskap klubb

1 500

Parkmedlem******

4 750


Vi erbjuder delbetalning/månadsbetalning via MoreGolf Mastercard (Ange kampanjkod "Allerum") eller Resurs Bank. Blankett för detta måste fyllas i för aktivering. Vid månadsinbetalning tillkommer uppläggningsavgift och eventuellt annan avgift. 

I avgiften ovan ingår medlemskapsavgift till Allerum Golfklubb med 350 kr för seniorer och 270 kr för juniorer.

* Medlem med ålder 80+ erbjuds fulltidsmedlemskap för samma pris som 2019 = 5.990 kr.
** Rabatt på greenfee under helgdagar.
*** Inget ålderstak. Minst 50 % studier. Giltigt studieintyg ska uppvisas.
**** Greenfeemedlemskap alt 1 tas bort.
***** Medlemsformen berättigar inte medlem att nyttja klubbens greenfeeöverenskommelser avseende Sydpoolen samt övriga klubbar där avtal finns.
****** Medlemskap öppnas för max 70 medlemmar. Vid spel/tävling på Ängsbanan erlägger medlem greenfeeavgift.

Spelrättsbevis för fulltids-, vardags- och Parkmedlemmar

Som fulltids-, vardags- och Parkmedlem i Allerum Golfklubb måste medlem ha en spelrätt. En spelrätt kan erhållas på olika vis:

  • Spelrätt kan köpas av utträdande medlem. En utträdande medlem kan sälja denna tom 31/12 under det år som årsavgift är erlagd.
  • Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kr.
  • Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.
  • Till medlem som köper spelrätt av utträdande medlem debiteras en administrativ avgift för hanteringskostnader f.n. 400 kr.

För fullständiga bestämmelser om spelrätt se hemsidan under ”Bli medlem”.

Avsluta medlemskap

Senast den 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att byta medlemskategori eller säga upp medlemskapet. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet och ändringar (nedgraderingar)/uppsägningar som meddelas kansliet efter den 30 november debiteras med en administrationsavgift på 400 kr.

De som sagt upp sina medlemskap tas bort i systemet inför faktureringen i början på december. Behöver du ha ditt golf-ID aktivt fram till den 31 december trots begärt utträde måste du kontakta kansliet.