Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem? Vi välkomnar fler medlemmar till klubben. Nedan finns information om våra olika medlemsformer och anmälningsblanketter. För ytterligare information är du välkommen att ringa kansliet på 042-93151 eller skicka ett mail till info@allerumgk.nu

För att bli en fulltids- vardags- eller Parkmedlem i Allerum Golfklubb behövs även en spelrätt. Denna kan köpas av utträdande medlem eller via klubben. Klubbens spelrätter kostar för närvarande 2 500 kr.  Mer information om denna finns i PDF-filen nedan och på fliken "Årsavgift".

Vad de olika kategorierna innehåller kan du läsa här.